Sirkəbadımcan turşusu
18:34
Səbzi qovurma plov
18:18
6 il əvvəl
Quymaq  Bakı üsulu
8:24
5 il əvvəl
Şərh